تفاهم نامه‌های دارای اعتبار واحد


پژوهشگاه علوم غدد و متابولیسم دانشگاه علوم پزشکی

دانشگاه علوم انتتظامی امینانجمن متخصصین علوم و صنایع غذایی ایران و پارسیان

پژوهشگاه پلیمر و پتروشیمی ایران

پژوهشگاه صنعت نفت

 

مرکز مطالعات و برنامه ریزی شهر تهران

آموزش و پرورش شهر تهران

ستاد محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران

شرکت پشتیبانی ساخت و تهیه کالای نفت تهران

دپارتمان نرم افزارهای مهندسی و تخصصی مجتمع فنی تهران

مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی

مرکز تحقیقات کاربردی لیزر در علوم پزشکی

بنیاد ملی نخبگان

سازمان نقشه برداری کشور

شرکت آب و فاضلاب روستایی استان گلستان

شرکت نوسازی عباس آباد

سازمان شیلات ایران

شرکت بهینه سازی مصرف سوخت

معاونت برنامه ریزی هسته ای و نظارت راهبردی ریاست جمهوری

انجمن مهندسی گاز ایران

پژوهشکده سوانح طبیعی

پلیس بین الملل نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران

صندوق ملی محیط زیست