معرفی اداره کل مراکز تحقیقاتی و ارتباط با صنعت

ارتباط دانشگاه باصنعت، جایی است که درآن صورت مسئله و راه حل به اشتراک نهاده می شود. بازاری است که در آن صورت مسئله ازسوی صنعت عرضه می شود و راه حل ازسوی دانشگاه: دانشگاه تقاضای صورت مسئله دارد و صنعت تقاضای حل مسئله. ساخت یک سیستم یا تجهیز، توسعه یک نرم افزار، بهینه سازی یک روش اجرایی و رفع یا کاهش اشکالات یا تلفات یک سیستم موجود، همه انواعی از این دست مسایل هستند که حل آنها در یک ارتباط موثر بین دانشگاه و صنعت قابل تصور است. علاوه بر اینها بررسی سیستمها و روشهای اجرایی برای شناسائی و تعریف مسایل و مشکلات مزمن دستگاههای اجرایی و گام برداشتن به سوی حل گام به گام آنان نیز از موارد خدماتی است که دانشگاه می تواند در ارتباطش با صنعت ارایه نماید. لذا با توجه به اهمیت انجام فعالیت های مشترک و همکاری دانشگاه ها با بخش های خصوصی و صنایع به منظور رفع نیازهای جامعه، دفتر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات با نگاهی مسئله محور در راستای بهبود موثر و کارآمد رابطه ی این دانشگاه با صنعت، آماده همکاری و ارائه انواع خدمات به شرح ذیل می باشد:

 • انجام امور اجرایی طرح‌های پژوهشی برون دانشگاهی

 • انجام امور اجرایی طرح‌های پژوهشی درون دانشگاهی

 • انجام امور ثبت اختراعات داخلی و Patent

 • انجام مکاتبات و تشکیل جلسات با صنایع و مراکز تحقیقاتی و صنعتی و شرکت در جلسات متقابل،

 • کلیه امور کار آموزی و کارورزی دانشجویان،

 • انجام امور مربوط به قراردادها، تدوین دستورالعمل‌ها، و ارائه راهنمایی‌های لازم به دانشجویان دکتری پژوهش محور،

 • برگزاری مسابقات علمی در واحد

 • انجام امور شرکت تیم‌های دانشجویی در مسابقات خارج از واحد،

 • انعقاد تفاهم نامه‌های همکاری مشترک و برگزاری جلسات مشترک با سازمانها، نهادها و مراکز صنعتی کشور،

 • برگزاری مناسبت‌های علمی پژوهشی، جشنواره‌ها و نمایشگاه‌های دستاوردهای پژوهشی در داخل و خارج از واحد،

 • انجام کلیه مراحل تصویب و تاسیس مراکز تحقیقاتی،

 • انجام کلیه مراحل تصویب و تاسیس مراکز رشد فناوری و قطب‌های علمی در واحد،

 • انعقاد قراردادهای حمایت از پایان نامه‌ها توسط سازمانها و نهادهای مختلف،

 • انعقاد قراردادهای آموزشی برای استفاده دانشجویان از آزمایشگاه‌ها و کارگاه‌های خارج از واحد و سرویس دهی به دانشجویان سایر واحدها از امکانات و تجهیزات واحد،

 • جذب پژوهانه و تسهیلات کسر از خدمت وظیفه عمومی از سازمانهای حمایت کننده نظیر بنیاد ملی نخبگان و تخصیص به دانشجویان واجد شرایط،

 • اطلاع رسانی اولویت‌های پژوهشی مراکز صنعتی و تحقیقاتی به اساتید و دانشجویان جهت انعقاد قراردادهای پژوهشی و....